กรุณาเลือกเกมเพื่อเข้าสู่ระบบ

เริ่มซื้อสินค้าใน Web Items Shop ได้อย่างไร?

เลือกชมสินค้าที่ต้องการ หากคุณต้องการซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ กรุณากดที่ปุ่ม "ซื้อสินค้า"

เมื่อ กดที่ปุ่ม "ซื้อสินค้า" แล้วระบบจะพามายังหน้า รายการสั่งซื้อ และทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กดจำนวนที่ต้องการซื้อของสินค้าชิ้นนั้น
2. แล้วกดที่ปุ่ม "ชำระเงิน"

เมื่อ กดที่ปุ่ม "ชำระเงิน" แล้วระบบจะพามายังหน้า ชำระเงิน

ให้ Scan QR Code ที่ปรากฏขึ้นมาด้วย Application ธนาคารบนมือถือ *** QR Code จะมีอายุ 10 นาที

เมื่อ Scan QR Code ชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว